Ti potrebbe interessare…

 • KILIM KARABAG

  KILIM KARABAG

  Codice: 20183 - 1011


  Dimensione (cm): 193 x 179

 • KESHAN SETA

  KESHAN SETA

  Codice: 2041 - 4027


  Dimensione (cm): 203 x 130

 • KHAMSEH

  KHAMSEH

  Codice: 20469 - PR-6182


  Dimensione (cm): 220 x 160

 • KASAK PAK

  KASAK PAK

  Codice: 2116 - 317440


  Dimensione (cm): 155 x 152